Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest niezbędna do prowadzenia księgowości zarówno dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą,
jak i spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich etc.
Zasady prowadzenia księgi, regulowane przez rozporządzenie Ministra Finansów, nie są proste, dlatego pragniemy w sposób rzetelny,
dokładny i profesjonalny, pomóc Państwu w prowadzeniu tej dokumentacji.

Nasza firma posiada doświadczenie zawodowe, pragniemy zaoferować Państwu pełną obsługę księgową przychodów i rozchodów Państwa firmy.

Usługi te obejmują wiele spraw, podane poniżej stanowią część obowiązków, jakie wykonujemy w ramach powyższej usługi:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji księgowej w oparciu o przepisy prawa;
 • sporządzanie ewidencji podatkowych i księgowych, których wymóg stawiany jest przez prawo np.: ewidencja podatku VAT;
  ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych etc.;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • sporządzanie zestawień, zeznania rocznego, a także wszystkich dokumentów z tym związanych;
 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej dla jednostek Głównego Urzędu Statystycznego bądź Narodowego Banku Polskiego;
 • sporządzanie dokumentów finansowych, niezbędnych przy ubieganiu się o kredyt;
 • reprezentowanie firmy Klienta przed Urzędem Skarbowym, GUS, etc.;
 • systematyczne informowanie Klienta o poczynionych działaniach, a także zmianach w przepisach prawno - podatkowych;
  które mają wpływ na prowadzoną przez Klienta działalność gospodarczą