Oferujemy Państwu kompleksową obsługę kadrowo-płacową  zgodnie ze zmieniającymi się przepisami. Do najważniejszych pracy należą m.in.:

 • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy;
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych;
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej urlopów;
 • naliczanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń;
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawierania i rozwiązywania umów o pracę;
 • sporządzania świadectw pracy;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT - 11);
 • sporządzanie deklaracji ZUS;
 • współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach  PIP, ZUS i US;
 • sporządzenie deklaracji do US (PIT - 4R);
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków i okresie zatrudnienia;
 • przygotowanie imiennych raportów osób ubezpieczonych;
 • wysyłka deklaracji ZUS i Raportów ZUS RSA, ZUS RZA;
 • przygotowanie deklaracji PFRON;
 • doradztwo w sprawach kadrowo - płacowych